Informasjon til norske givere

Tusen takk! 

Tusen takk for at du støtter vårt arbeid! Det er utrolig flott å vite at vi har faste givere, menigheter og andre støttespillere i Norge som heier på arbeidet vårt. Her har vi samlet noen av de vanlige spørsmålene vi får fra norske støttespillere. 

Informasjon til norske givere

(Tran jobber for Misjonsalliansen og intervjuer barn som er med i fadderordningen) 

Hva går hjelpen min som fadder til?

Ditt fadderbarn representerer mange barn som gjennom din hjelp får en bedre hverdag! Støtten din går til prosjekter i lokalsamfunnet som fadderbarnet er en del av, og ikke direkte til fadderbarnet. Slik kan alle få det bedre, også søsken, foreldre, naboer – ja, hele nærmiljøet.

Hva som gjøres i prosjektene, styres av behovene til de vi arbeider blant. Derfor varierer det fra sted til sted og land til land hva støtten din går til, men i all hovedsak vil det være til prosjekter innenfor:

 • Skole og utdanning
 • Inkludering av funksjonshemmede
 • Vann, sanitær og helse
 • Arbeid og inntekt
 • Klima og miljø
 • Lokalsamfunnsutvikling
 • Kirkesamarbeid

I tillegg legger Misjonsalliansen spesielt vekt på barns rettigheter til:

 • Å si sin mening og bli hørt
 • En tilstrekkelig levestandard
 • Lek og fritid
 • Beskyttelse mot seksuell utnyttelse og misbruk
 • Beskyttelse mot narkotika og andre rusmidler
Informasjon til norske givere

(Anneli er en mange norske barn som er fadder, og har fått fadderskapet i gave) 

Hva slags informasjon får jeg som fadder?

Hver sommer og jul vil du få tilsendt informasjon fra området fadderbarnet ditt bor i. Annethvert år får du nytt bilde og oppdatert informasjon om fadderbarnet ditt. I tillegg vil du få magasinet vårt Tsjili. Der kan du lese om arbeidet du støtter, og om mye annet fra våre prosjektland. Du kan også holde deg oppdatert på vår nettside misjonsalliansen.no.

Er Misjonsalliansen på sosiale medier?

Ja, det er vi! Vi legger stadig ut bilder, saker og historier på Facebook og Instagram. Følg og lik oss gjerne!
Facebook-siden til Misjonsalliansen i Norge finner du her: https://www.facebook.com/Misjonsalliansen/ 
Facebook-siden til Misjonsalliansen i Vietnam finner du her: https://www.facebook.com/NMAVietnam/ 

Hva skjer hvis fadderbarnet mitt går ut av fadderordningen?

Om fadderbarnet ditt går ut av fadderordningen, vil du automatisk få tildelt et nytt fadderbarn. Grunner til at fadderbarnet går ut av ordningen, kan for eksempel være at det har avsluttet skolegangen, flyttet eller at prosjektet barnet var en del av, er avsluttet.

Hvor lenge varer fadderskapet mitt?

Fadderskapet ditt varer frem til du bestemmer deg for å slutte som fadder - og gir oss beskjed om det.

Har flere faddere samme fadderbarn?

Som hovedregel har hver fadder sitt eget fadderbarn. Men i enkelte av prosjektlandene har to faddere samme fadderbarn for bedre å kunne dekke utgiftene i prosjektet.

Kan jeg besøke landet jeg er fadder i?

Dersom du ønsker å besøke et prosjektland, vil vi gjerne legge til rette for det dersom det er mulig. Ta kontakt om dette er noe du vurderer, så kan vi sammen se på mulighetene.

Kan jeg sende brev eller gaver til fadderbarnet mitt?

Nei, vi vil unngå forskjellsbehandling av barna og videreformidler ikke brev eller gaver. Det ville også være dyrt å administrere, og vi ønsker å bruke ressursene på en bedre måte.

Vil prisen på fadderskapet øke?

Fadderbeløpet gjenspeiler kostnadene i prosjektene og vil bli justert hvert tredje til femte år. Du vil få beskjed i forkant av prisøkningen og kan gi tilbakemelding dersom du ønsker, eller har behov for, å beholde gammel pris.

Hva er «Min side», og hvordan får jeg tilgang?

På «Min side» får du oversikt over fadderavtaler, innbetalinger med mer. Du kan også registrere fødselsnummer, adresseendring o.l. her. For at du skal ha tilgang til «Min side» må vi ha din e-postadresse. Du kan logge deg inn via misjonsalliansen.no. Ved første pålogging velger du «glemt passord» for å få tilsendt et passord.
Min side finner du her: 
https://minside.misjonsalliansen.no/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f

Kan jeg få skattefradrag på det jeg gir som fadder?

Ja, du kan du få skattefradrag for gavene du gir til Misjonsalliansen. For å få skattefradrag må du oppgi ditt fødselsnummer (11 siffer) til oss. Hvor høyt beløp du kan få skattefradrag for, kan variere fra år til år.

Hvordan behandles mine personopplysninger?

Misjonsalliansen følger «Bransjenormen for frivillige organisasjoner» når det gjelder personvern. Slik sørger vi for at personopplysninger du har gitt oss, ikke kommer på avveie men brukes i henhold til avtalen du har inngått. Vi deler kun personopplysninger med Skatteetaten for de som har registrert seg for skattefradrag.

Er Misjonsalliansen med i Innsamlingskontrollen?

Misjonsalliansen er medlem av Innsamlingskontrollen og forplikter seg til å følge spesifikke regnskapsregler og etiske retningslinjer for innsamling, og å underlegge seg ekstern kontroll. Innsamlingskontrollen finner du her: http://www.innsamlingskontrollen.no/nb/

Kan jeg gi bort et fadderskap?

Ja, det kan du! Den som får fadderskapet, vil motta informasjonen om fadderbarnet. Du vil bli registrert som betaler og få informasjon knyttet til betalingen og mulighet for skattefradrag.

Informasjon til norske givere

(Musikerduoen Garness er en av Misjonsalliansens samarbeidspartnere og stolte faddere: – Respekten Misjonsalliansen viser for enkeltindividene er noe vi syns er veldig viktig. Gjennom fadderordningen hjelper og utvikler man hele lokalsamfunnet så de etterhvert kan klare seg selv, forteller de.)

Jeg vil verve faddere. Hvordan går jeg fram?

Ta kontakt med oss! Du kan få en egen verveside på nett, og vervemateriell tilsendt. For hver fadder du verver, får du et lodd i årlig trekning av en billett til et prosjektland. Verver du 15 faddere, er du garantert en billett. (Maks verdi 10 000 kr). Du kan også verve deg selv! Det kan du gjøre her. 

Hvordan kan jeg kontakte Misjonsalliansen?

Du er alltid velkommen til å ta kontakt! Vi nås på telefon: 22 94 26 00,

e-post: fadder@misjonsalliansen.no, eller «chat» fra vår norske hjemmeside: misjonsalliansen.no

This site is about Mission Alliance in Vietnam. Contact us.